تبلیغات
شیمی زابل ورودی89 - بزن باران که دلخونم
بزن باران 
 بزن اکنون
 که اکنون فصل مرگ است
بزن بر سنگ سخت سینه من 
 بزن تا آب گردد کینه من
بزن بر مرگزار سینه من 
 بزن بر شاخه اندیشه من
بزن من تیره ام 
 پاکم کن از درد
بزن باران
بزن باران 
 بزن اکنون
 که اکنون فصل مرگ است
بزن بر سنگ سخت سینه من 
 بزن تا آب گردد کینه من
بزن بر مرگزار سینه من 
 بزن بر شاخه اندیشه من
بزن من تیره ام 
 پاکم کن از درد
بزن باران
 بزن بر غصه من
بزن بر ریشه اندیشه من
 بزن باران
 بزن ، این قصه آغازی ندارد
بزن ، این غصه پایانی ندارد
منم قصه
 منم غصه
منم درد
بزن باران
 بزن من بی قرارم 
 من از نامردمی ها بی غبارم
شرابم خالصم
آبم زلالم
بزن باران
بزن تا گل بروید 
 بزن تا سنگ هم از عشق گوید
بزن تا از زمین خورشید روید
بزن تا آسمان تفسیر گردد
بزن تا خوابها تعبیر گردد
 بزن تا قصه دلتنگی ما
 رفیع قله تدبیر گردد بزن باران
 خجالت می کشی باز؟
بزن،اینجا کسی فکر کسی نیست
بزن تا سیلی از ماتم ببارم
بزن تا از غم عشقم ببارم
بزن باران
 بزن دست خودم نیست
بزن باران
بزن دست دلم نیست
بزن باران
بزن دست تو هم نیست
...


تاریخ : دوشنبه 1 خرداد 1391 | 12:27 ب.ظ | نویسنده : بهروز کرد سنگانی | نظرات