تبلیغات
شیمی زابل ورودی89 - جوک آموزشی
کدامیک از موارد ذیل در تتراکلرید کربن حل نمی شوند؟
الف) خرس سفید
ب) خرس قهوه ای
ج) خرس سیاه
د) همه موارد

..............خب معلومه، خرس سفید. چون قطبیه


طبقه بندی: فقط شیمی،

تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390 | 12:45 ب.ظ | نویسنده : ابوذر یگانه فر | نظرات