تبلیغات
شیمی زابل ورودی89 - جدول ارزشیابی مدارک دانشگاه های انگلیس
در نظام‌ تحصیلی‌ انگلستان‌ اخذ مدرک .‌Ph.D به طور مستقیم‌ پس‌ از دوره ‌Bachelor نیز ممکن‌ است که‌ در این‌ صورت‌ باید‌ وضعیت‌ علمی‌ کاملاً‌ مطلوبی‌ داشته‌ باشد. مدرک دوره .ph.D (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) صرفاً در صورت داشتن مدرک Master قابل بررسی و ارزشیابی است.
 7 دوره‌ تحصیلی در دانشگاههای انگلستان قابل شناسایی است. یکی از آنها دوره های هنری‌ و حرفه‌ ای‌ منتهی‌ به مدرک HNC,HND, College Diploma یا Higher Diploma از دوره‌هایی‌ هستند که‌ پس‌ از دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ به‌ دلیل‌ شرط‌ ورود آسان‌تر یا A-Level  با نمره‌ تقریبی (E و D) طی‌ می‌شود.

Bachelor با سه‌ سال‌ تحصیل‌ یا چهار سال‌ تحصیل‌ با کار توأم‌ (Sandwich Course) است. البته‌ داوطلبین‌ بدون‌ دارا بودن‌ نمره ‌A-Level می‌توانند در برخی‌ از دانشگاه‌ها دوره ‌Bachelor را به‌ شرط‌ پشت‌ سر نهادن‌ یک‌ سال‌ ابتدایی‌ (Foundation Year) آغاز کنند که‌ در مجموع‌ این‌ دوره‌ چهار سال‌ تحصیلی‌ است. مدرک‌ دوره‌ Bachelor به‌ دو نوع‌Honours  وOrdinary تقسیم‌ می‌شود و مدرک ‌Honours خود به‌ چهار نوع ‌Second 1 (and 2), First  و Third  تقسیم‌ می‌شود.

مدرک‌ Honours - First بالاترین وOrdinary پایین‌ترین‌ سطح‌ را دارد. دوره‌های ‌Bachelor چهار سال‌ تحصیلی‌ وSandwich Course علاوه‌ بر سه‌ سال‌ تحصیل، کار نظارت‌ شده‌ در کارخانه‌ را به‌ همراه‌ دارد که‌ معمولاً‌ به‌ صورت‌ دو شش‌ ماه‌ یا یک‌ سال‌ کارورزی‌ بین‌ سال‌های‌ تحصیل‌ است. این‌ دوره‌ جنبه‌ عملی‌ یا کاربردی‌ و حرفه‌ای‌ دارد و امکان‌ اشتغال‌ بیشتری‌ را فراهم‌ می‌آورد.

بقیه تو ادامه مطلب

در نظام‌ تحصیلی‌ انگلستان‌ اخذ مدرک .‌Ph.D به طور مستقیم‌ پس‌ از دوره ‌Bachelor نیز ممکن‌ است که‌ در این‌ صورت‌ باید‌ وضعیت‌ علمی‌ کاملاً‌ مطلوبی‌ داشته‌ باشد. مدرک دوره .ph.D (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) صرفاً در صورت داشتن مدرک Master قابل بررسی و ارزشیابی است.
 7 دوره‌ تحصیلی در دانشگاههای انگلستان قابل شناسایی است. یکی از آنها دوره های هنری‌ و حرفه‌ ای‌ منتهی‌ به مدرک HNC,HND, College Diploma یا Higher Diploma از دوره‌هایی‌ هستند که‌ پس‌ از دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ به‌ دلیل‌ شرط‌ ورود آسان‌تر یا A-Level  با نمره‌ تقریبی (E و D) طی‌ می‌شود.

Bachelor با سه‌ سال‌ تحصیل‌ یا چهار سال‌ تحصیل‌ با کار توأم‌ (Sandwich Course) است. البته‌ داوطلبین‌ بدون‌ دارا بودن‌ نمره ‌A-Level می‌توانند در برخی‌ از دانشگاه‌ها دوره ‌Bachelor را به‌ شرط‌ پشت‌ سر نهادن‌ یک‌ سال‌ ابتدایی‌ (Foundation Year) آغاز کنند که‌ در مجموع‌ این‌ دوره‌ چهار سال‌ تحصیلی‌ است. مدرک‌ دوره‌ Bachelor به‌ دو نوع‌Honours  وOrdinary تقسیم‌ می‌شود و مدرک ‌Honours خود به‌ چهار نوع ‌Second 1 (and 2), First  و Third  تقسیم‌ می‌شود.

مدرک‌ Honours - First بالاترین وOrdinary پایین‌ترین‌ سطح‌ را دارد. دوره‌های ‌Bachelor چهار سال‌ تحصیلی‌ وSandwich Course علاوه‌ بر سه‌ سال‌ تحصیل، کار نظارت‌ شده‌ در کارخانه‌ را به‌ همراه‌ دارد که‌ معمولاً‌ به‌ صورت‌ دو شش‌ ماه‌ یا یک‌ سال‌ کارورزی‌ بین‌ سال‌های‌ تحصیل‌ است. این‌ دوره‌ جنبه‌ عملی‌ یا کاربردی‌ و حرفه‌ای‌ دارد و امکان‌ اشتغال‌ بیشتری‌ را فراهم‌ می‌آورد.

( Post Gradute Diploma (PGD که‌ اخذ آن‌ بعد از گذراندن‌ دوره‌های ‌HD,HNC,HND در دانشگاه‌های‌ انگلستان‌ میسر است. این‌ دوره‌ می‌تواند اولین‌ مرحله‌ از سیر تحصیلی‌ دوره‌ Master نیز باشد. دوره Master دوره ای است که برای ورود به‌ آن‌ امتحانی‌ صورت‌ نمی‌گیرد بلکه‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره‌ Bachelor، مصاحبه‌ و نظر معرف‌ها، دانشجو پذیرفته‌ می‌شود.

دوره Master به‌ دو صورت‌ ارائه‌ می‌شود: الف‌ - درس‌ و پژوهش‌ (By Course)  ب‌ - با پژوهش‌ (By  Research)  در حالت‌ اول‌ دانشجو پس‌ از 6 ماه‌ حضور در کلاس‌ و موفقیت‌ در امتحانات، پژوهش‌ کوتاه‌ مدتی‌ را انتخاب‌ می‌کند که‌ پس‌ از دفاع‌ موفقیت‌آمیز از آن، موفق به‌ دریافت‌ مدرک‌ Master می‌شود. اخیراً‌ نظام ‌Modular نیز معرفی‌ شده‌ است.

در نظام‌Modular دانشجو حق‌ انتخاب‌ نوع‌ کلاس‌های‌ درسی‌ را دارد و با انتخاب‌ حدود 5-6 Modul که‌ هر کدام‌ در حد سه‌ واحد است، تحصیل‌ آغاز می‌شود و سپس‌ انجام‌ پژوهشی‌ مد نظر قرار می‌گیرد. این‌ دوره‌ معمولاً‌ یک‌ سال‌ طول‌ می‌کشد و شروع‌ آن‌ از اکتبر هر سال‌ است. در حالت ‌By Research کلاس‌ درسی‌ در کار نیست‌ و تنها کار پژوهشی‌ ارائه‌ می‌شود و طول‌ آن‌ معمولاً‌ دو سال‌ است. این‌ دوره‌ می‌تواند همچون‌ دوره‌ دکترا در اکتبر، ژانویه‌ و آوریل‌ آغاز شود.

دوره (Master of Engineering (MEng شامل 4 یا 5 سال تحصیل پس از دوره متوسطه است. این دوره با تاکید بر کار گروهی به منظور ارتقای توانمندی های صنعتی داتشجویان ارائه می شود. در این دوره دانشجو باید در سال های اول و دوم تحصیل معدل مناسب کسب کند تا بتواند دوره MEng را ادامه دهد. در غیر این صورت دوره را 3 ساله به پایان برده و مدرک BEng دریافت می کند.

تفاوت دوره های Master و (Master of Engineering (MEng در تعداد واحدهای گذرانده شده و نوع پروژه انجام شده است.

دوره M.Phil اولین‌ مرحله‌ دوره‌ دکترا (Ph.D) است اما به‌ صورت‌ مستقل‌ نیز بعد از دوره‌های ‌Bachelor یا Master   در بعضی‌ از دانشگاه‌ها و رشته‌ها ارائه‌ می‌شود. دوره .Ph.D نیز‌ منحصراً‌ با پژوهش‌ است‌ و در این‌ پژوهش‌ باید مجهولی‌ کشف، یا موضوع‌ جدیدی‌ در یکی‌ از رشته‌های‌ علوم‌ ارایه‌ شود. مدت‌ متوسط‌ این‌ دوره‌ سه‌ سال‌ است‌ و در بعضی‌ موارد برای‌ بالا بردن‌ توان‌ نظری‌ دانشجو چند درس‌ یا سمینار نیز ارائه‌ می‌شود.

در نظام‌ تحصیلی‌ انگلستان‌ اخذ مدرک .‌Ph.D به طور مستقیم‌ پس‌ از دوره ‌Bachelor  نیز ممکن‌ است که‌ در این‌ صورت‌ باید‌ وضعیت‌ علمی‌ کاملاً‌ مطلوبی‌ داشته‌ باشد. مدرک دوره .ph.D (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) صرفاً در صورت داشتن مدرک Master قابل بررسی و ارزشیابی است.

‌نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی

‌‌مدارک ‌BTEC Higher, HD, HNC, HND و کلیه‌ مدارک‌ با 2 یا 3 سال‌ تحصیل‌ که‌ منجر به‌ اخذ مدرک ‌Bachelor  نمی‌شود بعد از دیپلم‌ دبیرستان، "کاردانی" ارزشیابی‌ می‌شود. مدرک ‌Diploma in Art & Design و دیگر دیپلم‌های‌ هنری‌ با توجه‌ به‌ شرط‌ ورودی ‌(داشتن‌ 4 درس ‌GCSE  یا Foundation Course یکساله ) و طول‌ مدت‌ تحصیل‌ سه‌ ساله، "کاردانی" در رشته‌ مربوط‌ ارزشیابی‌ می‌شود.

مدارک‌ ‌BTEC Higher, HD, HNC, HND به‌ همراه Diploma  یک سال‌ تحصیل‌ یا Post Gradute Diploma (PGD)  در مجموع، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شود.

مدرک PGD بعد از کارشناسی‌ فقط‌ صحت‌ صدور صادر می‌شود. مدارک MEng چهار ساله تمام وقت با ارائه دیپلم 12 ساله دبیرستان یا مدارک پیش دانشگاهی ایران و یا معادل آن "کارشناسی" ارزشیابی می شود.

مدارک MEng  پنج ساله تمام وقت با ارائه دیپلم 12 ساله دبیرستان یا مدارک پیش دانشگاهی ایران و یا معادل آن "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می شود.

مدارک (Master (By Course با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی، "کارشناسی‌ ارشد" و مدرک (Master (By Research با شرط‌ داشتن‌ کارشناسی، "کارشناسی‌ ارشد" ارزشیابی می شود.

مدارک M.Phil در صورت انجام یک سال تحصیل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی ارشد و یا دو سال تحصیل (پژوهش) بعد از دوره کارشناسی و ارائه پایان نامه به ماخذ کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است. دوره M.Phil نباید به صورت همزمان با دوره های دیگر طی شده باشد و پروژه انجام شده برای دوره مذکور  باید صرفاًٌ برای همین دوره و مستقل از سایر دوره ها باشد.

مدرک ‌Architecture Diploma با دو سال‌ تحصیل‌ بعد از .B.A یا معادل‌ آن‌ در معماری، "کارشناسی‌ ارشد" و مدارک‌Ph.D. با شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی‌ ارشد، "دکترا" ارزشیابی‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ مدارک‌ دکترا بدون‌ تحصیل‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد (Master)  و پس‌ از دریافت‌ مدرک‌ کارشناسی‌ (Bachelor) اخذ شده‌ باشد، در ذیل‌ ارزشنامه‌ جمله‌ "این‌ تحصیلات‌ پس‌ از اتمام‌ دوره‌ کارشناسی‌ انجام‌ شده‌ است" قید می‌شود.

مدارک تحصیلی مقطع دکتری کشور انگلستان که بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد و پس از اتمام دوره کارشناسی اخذ شده باشد (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول سپتامبر 2010 باشد) قابل بررسی و ارزشیابی نیست و صرفاً در صورت داشتن کارشناسی ارشد قابل بررسی و ارزشیابی است.

مدارک‌ حرفه ‌ای‌ که‌ بدون‌ تحصیل‌ دانشگاهی (آکادمیک) اخذ شده‌ باشد در هیچ‌ کدام‌ از رشته‌ها ارزشیابی‌ نمی‌شود. همچنین مدارک‌ دانشگاه‌ آزاد انگلستان ‌(Open University) فقط‌ در دوره‌ (Bachelor) کارشناسی‌ (رشته‌های‌ غیر فنی) با شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و ارائه‌ گواهی‌ شرکت‌ در جلسات‌ حضوری‌ سالیانه، همتراز دانشگاه‌ پیام‌ نور قابل‌ ارزشیابی‌ است‌ و در ارزشنامه‌ عبارت (نیمه‌ حضوری) ذکر می‌شود.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران دانشگاههای انگلستان را به دو گروه یک و دو تحت عنوان ممتاز و خوب گروه بندی کرده است. در این گروه بندی 58 دانشگاه انگلستان ممتاز و 45 دانشگاه خوب شناخته شده اند.

اسامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ انگلستان در گروه‌ یک‌ (ممتاز)

1- University of Oxford
2- University of Cambridge
3- University of London
4- London School of Economics and Political Science
5- Imperial College of Science
6- University College London
7- University of Bath
8- University of Warwick
9- Lancaster University
10- University of York
11- University of Essex
12- University of Sussex
13- University of Edinburgh
14- University of Bristol
15- Cardiff University of Wales (University of Wales College of Medicine و University of Wales, Cardiff تلفیق دو دانشگاه )
16- University of St Andrews
17- Cranfield University
18- University of Durham
19- University of Sheffield
20- University of Southampton
21- Royal Holloway, University of London
22- Kings College London
23- University of Manchester
24- University of Birmingham
25- University of Leeds
26- Goldsmiths College
27- Royal Veterinary College
28- University of East Anglia
29- University of Surrey
30- University of Nottingham
31- Loughborough University
32- Birkbeck College
33- University of Reading
34- University of Glasgow
35- Heriot - Watt University
36- Aston University
37- University of Liverpool
38- University of Salford
39- Newcastle University
40- University of Stirling
41- University of Leicester
42- Queen Mary and Westfield College
43- University of Dundee
44- University of Strathclyde
45- University of Exeter
46- University of Wales, Swansea
47- The Queens University of Belfast
48- University of Bradford
49- University College of North Wales, Bangor
50- University of Kent at Canterbury
51- Keele University
52- Brunel University
53- University of Aberdeen
54- University of Ulster
55- University of Hull
56- University of Wales, Aberystwyth
57- City University
58- School of Oriental and African Studies, University of london

‌اسامی دانشگاه‌ و مراکز آموزش‌ عالی‌ انگلستان در گروه‌ دو (خوب)

1- Sheffield Hallam University
2- University of Wales, Lampeter
3- University of Westminster
4- Nottingham Trent University
5- University of Greenwich
6- University of Hertfordshire
7- South Bank University
8- University of Portsmouth
9- University of Plymouth
10- Napier University
11- University of Brighton
12- Oxford Brookes University
13- University of the West of England, Bristol
14- Manchester Metropolitan University
15- University of Sunderland
16- Robert Gordon University
17- Liverpool John Moores University
18- University of Glamorgan
19- University of East London
20- London Metropolitan University (London Guildhall  و  North Londonاز ادغام دو دانشگاه )
21- Thames Valley University
22- Middlesex University
23- University of Northumbria at Newcastle
24- De Montfort University
25- Glasgow Caledonian University
26- University of Lincolnshire and Humberside
27- Leeds Metropolitan University
28- University of Central Lancashire
29- University of Huddersfield
30- Kingston University
31- Coventry University
32- Staffordshire University
33- University of Derby
34- University of the West of Scotland
35- Anglia Ruskin University
36- University of Bolton
37- Bournemouth University
38- University of Abertay Dundee
39- Birmingham CityUniversity
40- University of Wolverhampton
41- University of Teesside
42- University of Bedfordshire
43- University of Wales Institute, Cardiff
44- University of Lincoln
45- University of the Arts London
 
مدارک‌ اخذ شده ‌(Ph.D. , Master , Bachelor , HND)  از دانشگاه‌های‌ گروه‌ دو نیز ارزشیابی‌ می‌شوند، اما وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توصیه‌ کرده است در دوره‌ دکترا (Ph.D.) متقاضیان تحصیل در انگلیس تنها در دانشگاه‌های‌ گروه‌ یک‌ (ممتاز) ادامه‌ تحصیل‌ دهند.
 

جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ انگلستان‌
 
مدارک شرایط ارزشیابی

HND, HNC, Higher Diploma
Diploma in Art & Design

2 یا 3 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان کاردانی

مدارک فوق +PGD
Bachelor

مجموع تحصیلات 3 یا 4 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان کارشناسی
Master M.Phil
Arcitecture Diploma
داشتن کارشناسی کارشناسی ارشد
PHD 3 سال تحصیل دکتری
PGD بعد از کارشناسی صحت صدور

 طبقه بندی: علمی، فقط شیمی،

تاریخ : یکشنبه 7 اسفند 1390 | 09:23 ق.ظ | نویسنده : ابوالفضل رخشانی اول | نظرات